OXOt ?

OXOt vzw is een sociaal gevoelige organisatie die werkzaam is op het boeiende terrein van de hedendaagse kunst. De kunst en zijn makers komen in al hun veelzijdigheid aan vormen en soorten bij OXOt aan bod.

Alle kunstvormen zijn welkom, ook al lijken ze op het eerste gezicht bijzonder: kunst die opereert op de afrit van de culturele snelweg, kunst losstaand van culturele stromingen of stijlen, kunst die ontstaat vanuit de intrinsieke behoefte van de maker.

Vaak zijn deze makers artistieke eenzaten, buitengewone scheppers die de verloren gewaande scheppingsdrang in elk van ons nog in zich voelen bruisen. Soms zijn het mensen die even de weg kwijt zijn, of die net precies weten waar ze naartoe willen. Soms zijn het mensen die op zoek zijn naar een artistieke en/of sociale uitdaging…

Aan al deze mensen dankt OXOt zijn bestaansreden. Voor hen wil OXOt een plek zijn van ontmoeting en creatie; een laagdrempelige ruimte waarbinnen het artistieke en het sociale mekaar liefkozen…

Binnen deze scheppende ruimte zijn openheid en diversiteit twee belangrijke sleutelbegrippen. In een maatschappij gekenmerkt door verregaande specialisatie, groeiend individualisme, door doelgroepdenken en hokjesmentaliteit, gaat de aandacht voor het terrein buiten deze maatschappelijke lijnen vaak verloren. Wat gebeurt er als deze grenzen vervagen? Welke boeiende artistieke of sociale kruisbestuivingen kunnen hierdoor ontstaan?…

Met zijn werking wil OXOt deze buitengewone ontmoetingen mogelijk maken, in alle openheid… Openheid voor verschillende kunstdisciplines en voor verschillende mensen.

In die zin is er tevens spraken van omgekeerde integratie. OXOt evolueert immers mee met zijn leden, en schept ruimte voor eenieders ‘anders’ zijn, zonder hierbij een ‘gewoon’ zijn na te streven. Integendeel: met zijn werking wil OXOt precies de nadruk leggen op de buitengewone kantjes in ieder van ons…

Maar OXOt is meer dan een creatieve bouillon van geëngageerde hedendaagse kunstenaars. Zo nu en dan richt OXOt zijn blik naar de wereld toe, en wil het haar ervaringen delen met een publiek.

Samengevat heeft OXOt als missie om een artistiek en sociaal thuisland te zijn voor buitengewone kunst van buitengewone mensen. Hierbij tracht het verschillende disciplines met mekaar te laten praten en heeft het de ambitie om een artistieke katalysator te zijn.