Expo Inside-Outside

De Facktorij (www.facktorij.exto.be), een kunstenaarscollectief rond een aantal (ex-)psychiatrische patiënten dat sinds 2004 naarstig aan de weg timmert (met expo’s in alle grote Vlaamse steden), heeft een nieuw project op stapel staan. Het blijft de bedoeling van ons collectief om wat men “outsiderkunst” (of dus kunst van bijvoorbeeld psychiatrische patiënten) gaan noemen is het forum te bieden dat het verdient.

In dat kader zal de Facktorij onder de titel “Outside/Inside” en in samenwerking met gelijkaardige initiatieven uit Antwerpen (De Vinken), Brussel (den Teirling), Westerlo, Gent (Oxot) en Genk (Artsisit) een tentoonstelling opzetten waarin werk van zgn. outsiders geconfronteerd wordt met werk van andere kunstenaars.

De expo presenteert erg divers werk  ; van “outsiderkunstenaars” en reguliere kunstenaars (uit Vlaanderen en Nederland) door elkaar. De bezoeker wordt in het ongewisse gelaten over de achtergrond van de deelnemende kunstenaar. Op die manier kan elk werk “als werk” worden beoordeeld en niet op basis van vooronderstellingen of vooroordelen.

De bezoeker wordt dus uitgenodigd zelf antwoorden te formuleren op de vraag of “kunst van psychiatrische patiënten” wel een eigen circuit behoeft… En waarom er bijvoorbeeld nooit een circuit opgezet is voor “kunstenaars met een zwak hart” of kunstenaars met diabetes…

Te vermelden is verder dat de expo wordt opgezet in een paviljoen waar tot 1 februari nog patiënten verblijven en behandeld worden. Het gebouw zal kort na het opbreken van de tentoonstelling afgebroken worden (in die context heeft de titel van de expo dus ook weer ‘betekenis’…).