Missie

De werking van OXOt spitst zich toe op drie luiken: communicatie, creatie en presentatie.

Communicatie

OXOt is een verzameling van individuele scheppers, die samen komen in een leerrijk artistiek en sociaal proces. Elk hebben ze hun eigen geschiedenis, hun eigen artistieke medium. OXOt heeft als doel een vrijplaats te zijn voor sociale en artistieke onderhandelingen tussen deze verschillende mensen en verschillende disciplines. Men zou kunnen spreken van een inspirerende interne communicatie, een wederzijds leren en stimuleren.

Maar ook naar de buitenwereld toe heeft OXOt een en ander te zeggen. Aansturen op een bredere culturele beleving, op meer begrip voor ‘outsiders’, op het op zoek gaan naar dat eigen waanzinnige trekje… Ook dat is een belangrijke doelstelling van OXOt.

Creatie

Vele artistieke talenten missen vaak de middelen, de lokatie en de gepaste ondersteuning om hun werken te ontwikkelen. Vzw OXOt kan hierbij van betekenis zijn. Via een open atelierwerking wordt aan alle oxotters de gelegenheid gegeven om hun werken in de beste omstandigheden te vervaardigen. Schilderijen, sculpturen, foto’s, video, performance, muziek… Het kan allemaal. Het open atelier schept hiervoor de nodige ruimte en voorziet tevens in de nodige materialen.

Naast deze infrastructurele en materiële behoeften wil OXOt ook tegemoet komen aan de sociale en artistieke vraagstukken waar OXOt-leden mogelijks mee kampen. Via een fundamentele sociale gevoeligheid en via het laagdrempelige aanbod van sociaal en/of artistiek getinte activiteiten (workshops), hoopt OXOt aan de behoefte aan sociale ondersteuning tegemoet te komen.

Via het aanbieden van workshops en via het vervaardigen van groepswerken wil OXOt een mogelijke artistieke leemte opvullen.

Presentatie

Een laatste doelstelling van OXOt bestaat erin om de werken van zijn leden in de belangstelling te brengen. Een jaarlijks terugkomend evenement zal als beeldbuis fungeren voor hedendaagse kunst van eigen bodem.