Menu

Missie

De werking van OXOt spitst zich toe op drie luiken: communicatie, creatie en presentatie.

Communicatie

OXOt is een verzameling van individuele scheppers, die samen komen in een leerrijk artistiek en sociaal proces. Elk hebben ze hun eigen geschiedenis, hun eigen artistieke medium. OXOt heeft als doel een vrijplaats te zijn voor sociale en artistieke onderhandelingen tussen deze verschillende mensen en verschillende disciplines. Men zou kunnen spreken van een inspirerende interne communicatie, een wederzijds leren en stimuleren.

Maar ook naar de buitenwereld toe heeft OXOt een en ander te zeggen. Aansturen op een bredere culturele beleving, op meer begrip voor ‘outsiders’, op het op zoek gaan naar dat eigen waanzinnige trekje… Ook dat is een belangrijke doelstelling van OXOt.

Creatie

Vele artistieke talenten missen vaak de middelen, de lokatie en de gepaste ondersteuning om hun werken te ontwikkelen. Vzw OXOt kan hierbij van betekenis zijn. Via een open atelierwerking wordt aan alle oxotters de gelegenheid gegeven om hun werken in de beste omstandigheden te vervaardigen. Schilderijen, sculpturen, foto’s, video, performance, muziek… Het kan allemaal. Het open atelier schept hiervoor de nodige ruimte en voorziet tevens in de nodige materialen.

Naast deze infrastructurele en materiële behoeften wil OXOt ook tegemoet komen aan de sociale en artistieke vraagstukken waar OXOt-leden mogelijks mee kampen. Via een fundamentele sociale gevoeligheid en via het laagdrempelige aanbod van sociaal en/of artistiek getinte activiteiten (workshops), hoopt OXOt aan de behoefte aan sociale ondersteuning tegemoet te komen.

Via het aanbieden van workshops en via het vervaardigen van groepswerken wil OXOt een mogelijke artistieke leemte opvullen.

Presentatie

Een laatste doelstelling van OXOt bestaat erin om de werken van zijn leden in de belangstelling te brengen. Een jaarlijks terugkomend evenement zal als beeldbuis fungeren voor hedendaagse kunst van eigen bodem.

 

[learn_more caption=”OXOt ?”] OXOt vzw is een sociaal gevoelige organisatie die werkzaam is op het boeiende terrein van de hedendaagse kunst. De kunst en zijn makers komen in al hun veelzijdigheid aan vormen en soorten bij OXOt aan bod. Alle kunstvormen zijn welkom, ook al lijken ze op het eerste gezicht bijzonder: kunst die opereert op de afrit van de culturele snelweg, kunst losstaand van culturele stromingen of stijlen, kunst die ontstaat vanuit de intrinsieke behoefte van de maker. Vaak zijn deze makers artistieke eenzaten, buitengewone scheppers die de verloren gewaande scheppingsdrang in elk van ons nog in zich voelen bruisen. Soms zijn het mensen die even de weg kwijt zijn, of die net precies weten waar ze naartoe willen. Soms zijn het mensen die op zoek zijn naar een artistieke en/of sociale uitdaging… Aan al deze mensen dankt OXOt zijn bestaansreden. Voor hen wil OXOt een plek zijn van ontmoeting en creatie; een laagdrempelige ruimte waarbinnen het artistieke en het sociale mekaar liefkozen… Binnen deze scheppende ruimte zijn openheid en diversiteit twee belangrijke sleutelbegrippen. In een maatschappij gekenmerkt door verregaande specialisatie, groeiend individualisme, door doelgroepdenken en hokjesmentaliteit, gaat de aandacht voor het terrein buiten deze maatschappelijke lijnen vaak verloren. Wat gebeurt er als deze grenzen vervagen? Welke boeiende artistieke of sociale kruisbestuivingen kunnen hierdoor ontstaan?… Met zijn werking wil OXOt deze buitengewone ontmoetingen mogelijk maken, in alle openheid… Openheid voor verschillende kunstdisciplines en voor verschillende mensen. In die zin is er tevens spraken van omgekeerde integratie. OXOt evolueert immers mee met zijn leden, en schept ruimte voor eenieders ‘anders’ zijn, zonder hierbij een ‘gewoon’ zijn na te streven. Integendeel: met zijn werking wil OXOt precies de nadruk leggen op de buitengewone kantjes in ieder van ons… Maar OXOt is meer dan een creatieve bouillon van geëngageerde hedendaagse kunstenaars. Zo nu en dan richt OXOt zijn blik naar de wereld toe, en wil het haar ervaringen delen met een publiek. De regio Westerlo is hier in eerste instantie zijn te veroveren gebied. Samengevat heeft OXOt als missie om een artistiek en sociaal thuisland te zijn voor buitengewone kunst van buitengewone mensen. Hierbij tracht het verschillende disciplines met mekaar te laten praten en heeft het de ambitie de artistieke katalysator te zijn in de regio Westerlo.[/learn_more]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *